Avís legal

Aquest avís legal, condicions d'ús i política de privacitat contenen informació important sobre la seva participació en els qüestionaris i tests administrats per la Fundació Institut Guttmann (*).

Aquest lloc web és propietat i està operat per la Fundació Institut Guttmann. La Fundació Institut Guttmann i Guttmann Cognitest són marques registrades a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Queda prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense citar el seu origen o sense l'autorització expressa de l'Institut Guttmann, que es reserva el dret a realitzar, sense previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna tant de la informació com de la presentació continguda en aquest lloc web.

Condicions d'ús

La Fundació Institut Guttmann respecta la seva privacitat. Abans de començar cap dels nostres serveis, si us plau llegiu la nostra Política de Privacitat.

L'ús d'aquesta aplicació requereix que vostè hagi de crear un compte proporcionant-nos informació personal, entre d'altres: nom, cognoms, telèfon, DNI / NIE, correu electrònic i contrasenya.

L'accés a aquesta pàgina web a través del correu electrònic i contrasenya i la seva participació en la realització dels tests i qüestionaris indica que vostè està d'acord amb el tractament de les seves dades personals i la nostra Política de Privacitat.

Un cop hagi entrat en l'aplicació, se li administraran un conjunt de qüestionaris i tests on es recollirà informació relativa al seu estat de salut i condicions socials. Li demanem que ompli tots els qüestionaris i tests plantejats per a vostè.

Un cop realitzats els qüestionaris i tests, l'aplicació li oferirà els resultats de la seva execució. En cap cas, aquests resultats tenen validesa diagnòstica ni poden legalment reemplaçar, complementar o qüestionar el diagnòstic fet per un professional de la salut. La seva presentació té per objectiu informar-li a vostè sobre el seu estat de salut i els valors que es presenten es comparen amb població similar a vostè.

Vostè és responsable de mantenir el correu electrònic i contrasenya per entrar en aquesta aplicació en un lloc segur i és l'únic responsable de totes les activitats que es produeixin.

Hem implementat polítiques, normes i mesures tecnològiques i de seguretat per protegir la informació personal que tenim sota el nostre control. No obstant això, vostè ha de ser conscient que hi ha riscos en la transmissió d'informació a través d'Internet.

Usant una part dels serveis de neurorehabilitació que s'ofereixen en aquest lloc web indica que vostè accepta aquestes condicions d'ús proporcionant-nos informació precisa i actualitzada.

Finalment, vostè ha de saber que registrant-se en aquesta aplicació, vostè accepta el tractament de les seves dades de caràcter personal per iniciar una història clínica en el cas que fos necessari.

Política de privacitat

El Responsable del Tractament de l'Institut Guttmann, en compliment la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) i del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals (RGPD) i a la lliure circulació d'aquestes, endavant LOPD GDD i RGPD, l'informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat en el centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació de el cost dels serveis prestats, emplenar la seva història clínica al centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin.

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser enviada total o parcialment els estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin de accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de l'assistència medicosanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

Així mateix, el centre posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als quals es presti assistència en aquest centre quedaran integrats en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest arxiu. Si desitja rebre més informació o vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, pot vostè contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari de el centre.

Les dades que han estat facilitats en cap cas seran transferits a tercers països o organitzacions internacionals.

Les dades proporcionades seran conservats d'acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, en l'actualitat en la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació amb la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d'exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord el que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@guttmann.com, en qualsevol cas, s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o equivalent.

Els formularis per a l'exercici dels drets inclosos en el Reglament General de Protecció de Dades són:

Així mateix, se l'informa del seu dret a, en cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per la nostra entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

En particular, aquest lloc web pot utilitzar Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili a Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d'aquests serveis, aquests utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l'adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. Incloent la possible transmissió d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

L'usuari accepta expressament, per la utilització d'aquest lloc web, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d'aquestes dades o informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies al seu navegador pot no permetre l'ús ple de totes les funcionalitats del web.

Qüestions generals

Aquest lloc web no conté publicitat ni rep finançament de publicitat i es manté amb fons propis.

(*) La Fundació Institut Guttmann, amb CIF nombre G08519100, és una entitat d'iniciativa social, sense ànim de lucre, inscrita amb el número 189 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com benèfica de tipus assistencial des de 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, «de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge».